Kinderen

Er is steeds meer aandacht voor hooggevoeligheid bij kinderen. Steeds meer kinderen lijken het ook te zijn. De mate van hooggevoeligheid kan verschillen alsook of er aanvullend sprake is van contact met hun eigen spirituele gaven. Omdat de huidige wereld meer aandacht besteed aan het belang van nadenken, technologie, materialisme, snelheid, prestatie en alles wat je kunt zien, voelt een kind welke nog meer verbonden is met de onzichtbare wereld (zijn oorsprong), met het voelen, met zijn creativiteit en met de natuur inclusief zijn natuurlijke ritme zich regelmatig hier niet thuis, raakt in de war of voelt zich net als menig ouder genoodzaakt zijn gevoel dan maar weg te stoppen. In algemene zin lijkt te gelden; hoe meer aandacht voor creativiteit, natuur, het ongeziene (engeltjes etc) , een open communicatie over gevoel en een rustig levenstempo, hoe beter het gaat. Echter, elk kind heeft ook weer zijn eigen persoonlijkheidje, zijn eigen lessen te leren en groeit op in zijn eigen unieke omgeving. Dit maakt dat er niet één vaste oplossing is als een hooggevoelig kind vastloopt. Ik heb zelf ervaren dat het belangrijk is om breed te kijken naar wat er op dit moment in het kind leeft; wat zijn zijn unieke behoeftes, gevoelens en als er ergens tegenaan wordt gelopen, welke ‘oplossing’ past dan bij dit unieke kind?
In algemene zin is een kind nog zeer afhankelijk van zijn directe omgeving: ouders, familie, docenten  op school, maar ook de fysieke en energetische omgeving. Dus van de plek waar hij woont of op school zit. Dit alles bepaald in grote mate het dagelijks leven van een kind. Mijn werkwijze is er dan ook op gericht om de behoeftes van het kind te leren kennen en dan te kijken hoe de omgeving, met name de ouders, hier op in kunnen haken. Dit alles in samenspraak met het kind en de ouders, zij kennen elkaar immers het beste en vind ik het ook daarin zeer belangrijk om als hulpverlener de rol van de ouders voorop te zetten.

 

Drukwerk

Hoe dan?

Na kennismaking vindt een intakegesprek plaats. De afspraken vinden zoveel mogelijk met ouders én kind plaats en waar dit niet wenselijk is apart van elkaar. Kinderen vanaf 16 mogen het traject wettelijk gezien in principe zelfstandig doorlopen en komen in aanmerking voor het traject voor Volwassenen
Bij kinderen onder de 16 doen we (met of zonder ouders erbij) 2 tot 3 sessies die gericht zijn op het leren kennen van de behoeftes en belevingswereld van het kind. Wat leeft er bij het kind? Loopt hij ergens tegenaan? Waar wordt hij blij van? Hoe communiceert hij? Wat zijn zijn verlangens? Ik hanteer het ‘ijsbergmodel’ waarbij je kijkt wat het kind zichtbaar aan de buitenkant laat zien, maar ook wat er onzichtbaar in de binnenwereld leeft. In deze sessies gaan we afhankelijk van de interesses van het kind de natuur in voor een wandeling, werken we met spelmateriaal (zie ‘Meer dan alleen praten’)  of sluit ik aan op een specifieke interesse van het kind.
Na deze sessies bespreken we de bevindingen en gaan we gezamenlijk kijken wat dit zegt over mogelijke oplossingen. 
In alle gevallen wordt bekeken wat de weg is naar het grootste geluk voor het kind in samenhang met zijn omgeving. Vervolgens gaan ouders en kind hier samen mee aan de slag en bespreken we tussendoor samen de voortgang waar nodig. 

Als je meer informatie wilt over mijn werkwijze en erachter wil komen of je een kliq voelt, ben je welkom voor een kennismaking. Als je verder wilt krijg je een intakeformulier mee.   
Wees welkom!

Kenmerken van hooggevoeligheid bij kinderen

Hier volgt een lijst met kenmerken. Het is een combinatie van de vragenlijst voor kinderen opgesteld door psycholoog Elaine Aaron (eerste psycholoog die onderzoek deed naar HSP), aangepast door het LiHSK (Landelijk informatiepunt Hoogsensitieve Kinderen). De kenmerken staan in relatie tot elkaar en hebben vooral betekenis in hun onderlinge samenhang. Uiteindelijk gaat het er mij niet om vast te stellen of er sprake is van hooggevoeligheid, maar om er samen met ouders achter te komen wat de behoeftes van het kind zijn om samen met zijn omgeving een gelukkig leven te kunnen leiden.

Lichamelijk

·       veel zien, kleine veranderingen waarnemen

·       graag ‘langs de kant’ staan om te observeren

·       scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ noemen

·       geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in kleding

·       intens reageren op lichamelijke pijn

·       subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden

·       gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen

Emotioneel

·       aanvoelen van stemmingen en emoties

·       zich snel zorgen maken

·       toetrekken naar kinderen die enigszins buiten ‘de groep’ vallen

·       behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen

·       moeite hebben met veranderende omstandigheden

·       de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen

·       tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen

·       inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen

·       niet van verrassingen houden

·       op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie

·       niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan

Mentaal

·       een goed geheugen hebben

·       voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken

·       snel van de ene gedachte naar de andere associëren

·       diepzinnige vragen stellen

·       eindeloos willen weten ‘waarom’

·       beter zijn in taal dan in rekenen

·       een goed gevoel voor vreemde talen hebben

·       kennis op school niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief toepassen

·       moeite hebben met structureren en organiseren

·       een hekel hebben aan oefenen en herhalen

Spiritueel

·       eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen

·       vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn

·       zeer hechten aan de waarheid

·       gericht zijn op liefde, harmonie en vrede

·       diep nadenken over levensvragen

·       sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)

·       blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen

·       wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen

 

 

HSP 3-in-1 Test

De Blogs van Hart op Weg

Ik engel, jij engelt, wij engelen

Ik engel, jij engelt, wij engelen

Deel 2 uit de serie 'Van spiecholoog naar spiri spiri: hoe bijzondere levenservaringen een wetenschappelijk opgeleid psycholoog zetten op het pad van healing en mediumschap Iedereen heeft beschermengelen, gidsen en overleden dierbaren bij zich, daarvan ben ik...

Wat lezers zeggen over het boek…

“De enorme veerkracht die ze ons en alle anderen in haar directe omgeving heeft laten zien is bewonderenswaardig. Dit boek neemt je mee in dit leerproces en kan een hulp zijn voor iedereen die met tegenslagen te maken krijgt.”  (Annemarie Uijen en Tim olde Hartman, huisartsen in Nijmegen-Noord)

“Zo mooi je boek… alleen het nawoord nog en dan heb ik m uit. M’n hart voelt zo open nu.”

“Wow , wat mooi en waardevol hoe jij dit allemaal hebt kunnen verwoorden . Heel verhelderend was dat voor mij. Ik herkende veel en was verrast omdat ikzelf veel verbindingen niet zo heb kunnen leggen.
Herkenbaar als de buitenwereld zo anders in het leven staat en reageert dan jijzelf.
Door jouw boek ontdekte ik ook hoe snel ik dingen doe of laat om maar niet de ander te kwetsen. Het is blijkbaar een tweede natuur geworden. Het was fijn , verwarmend en verhelderend om jouw boek te mogen lezen. Dank je wel. “  

 

Referenties

Wat cliënten zeggen

Jouw boek

“Hoi Sjoukje, een paar weken geleden kocht ik je boek ‘Hart op weg’ voor mezelf. Vandaag de rust en tijd genomen om zelf te gaan lezen, wat een herkenning. Bedankt voor het schrijven van je boek en daarmee je openhartigheid. Vandaag zocht ik een cadeau voor iemand; jouw boek won het van een fles wijn en bloemen.”

Vakvrouwschap

“Het was fijn om samen dit stukje van mijn “reis” te doen. Nogmaals dank❤️
Voor je betrokkenheid, de liefdevolle inzet waarmee je ook streng kon zijn en je vakvrouwschap.”
(Peter, 64 jaar)

Technieken leren

“Sjoukje heeft mij bijzonder goed geholpen.  Ik heb een aantal technieken geleerd waardoor ik veel steviger in m’n schoenen sta. Als ik uit de bocht dreig te vliegen door een kettingreactie van emoties weet ik nu hoe ik weer “terug op aarde” kan komen.  De begeleiding van Sjoukje kan ik iedereen die hooggevoelig is aanraden.”
(Lenie, 62 jaar)

Snel begrepen worden

“De bijeenkomsten met Sjoukje waren altijd zeer constructief. Het contact met haar was warm, van mens tot mens en niet van cliënt tot therapeut. Wanneer je als twee hsp’ers tegenover elkaar zit is het direct vertrouwd. Je hebt niet zoveel woorden nodig om duidelijk te maken hoe je je voelt. Ik voelde me altijd direct begrepen.”

Contactformulier