Wat is hooggevoeligheid

Ik zie gevoeligheid als een thermometer, waarbij zowel een lage waarde (het niet ontwikkeld zijn van de sensitiviteit) en een zeer hoge waarde (hooggevoeligheid) lasten kunnen veroorzaken en kansen met zich meebrengen. Iedereen bevindt zich ergens op de thermometer. Elke waarde is goed, alleen betekent iets anders.

Hooggevoeligheid is een karaktereigenschap die je persoonlijkheid verrijkt met bijvoorbeeld creativiteit, goed in kunnen leven in anderen en ruimdenkendheid. Hooggevoelige mensen hebben daarnaast ook vaak last van hun gevoeligheid. Ze zijn sneller overprikkeld en vermoeid door alles wat ze zien, horen, voelen, ruiken en proeven met hun zintuigen en de vele gevoelens en gedachten die hieruit voortkomen. Hooggevoeligen hebben vaak het gevoel ‘geleefd te worden’ doordat ze met hun aandacht meer in de buitenwereld leven dan in hun eigen binnenwereld. Vaak denken ze veel na en zijn ze zich daardoor minder bewust van hun gevoel, hun zintuigen en dat wat er in hun lichaam gebeurt. Daarnaast willen ze vaak de ander helpen, omdat ze goed aanvoelen wat die ander nodig heeft. Hierdoor wordt er regelmatig te weinig aandacht gegeven aan de eigen grenzen en behoeftes.

vlinderZolang er nog weinig bewustwording is van dat wat er binnenin je gebeurt overheersen de lasten van hooggevoelig zijn. Dit kan klachten zoals vermoeidheid, overprikkeling, moeite met planning, somberheid en angsten tot gevolg hebben. Als je leert om meer je aandacht te richten op jezelf, je eigen lichaam, wordt je je steeds meer bewust van je gedachtes, gevoelens en lichaamssensaties. Hierdoor kunnen pijn en prikkels minder heftig worden of verdwijnen. Je krijgt dan minder het gevoel ‘geleefd’ te worden door de buitenwereld en je gaat nog meer de keuzes maken die bij goed passen bij wie jij bent.

 

vlinder2