Hooggevoeligheid en stotteren

 

Drukwerk

 

Uit Canadees onderzoek is gebleken dat 83% van de mensen die stotteren hooggevoelig is:

‘Sensitivity and stuttering’
NSA member Libby Oyler, who is both a person who stutters and a speech language pathologist, conducted some fascinating research on the relationship of sensitivity and stuttering for her Ph.D. thesis. The numbers she gave me took me by surprise. Libby found that although 15 to 20 percent of the general population can be classified as “highly sensitive,” that number climbs to a startling 83 percent for people who stutter.’
(uit: ‘Redefining-stuttering’ pag. 366)

Sinds mijn 11e jaar begon ik vrij plotseling met stotteren. Van wat ‘hakkelen’ groeide ik binnen een jaar uit tot een flinke stotteraar. Het heeft mijn tijd op de middelbare school universiteit beïnvloed doordat het veel angst voor spreken met zich mee bracht. Toen ik op mijn 21e enkele jaren haptotherapie heb gehad ben ik het stotteren grotendeels kwijtgeraakt. Het was via de bewustwording van mijn lijf en het hierdoor leren kennen van mijn eigen behoeftes dat er minder snel blokkades in mijn gevoel en daarmee in mijn spreken ontstonden.
In 2015 kwam ik via Hart op weg in aanraking kwam met een organisatie die mensen helpt die stotteren. Ik hoorde dat veel mensen die stotteren een duidelijke relatie zien tussen stotteren en spanning. Het is een nog onontgonnen gebied, waar hopelijk nog meer onderzoek naar gedaan gaat worden. Belangrijkste op dit moment is mijns inziens dat mensen die stotteren zich realiseren dat het kan helpen te onderzoeken of ze hooggevoelig zijn.
Bloem