Hooggevoeligheid en je intelligentie

Hooggevoelig en (hoog)begaafd
Volgens de Amerikaans psychologe Linda Silverman zijn hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid hetzelfde. Anderen zeggen weer dat er ook hoogbegaafden zijn zonder HSP. Uit onderzoek blijkt in elk geval dat er een sterk verband is tussen hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Uit onderzoek van Elke van Hoof ( 2015) bleek dat 87% van de hoogbegaafden uit het onderzoek ook hooggevoelig waren. Beiden scoorden hoog op de volgende dingen: over het algemeen hooggevoelig voor sensorische prikkels, rijke fantasiewereld, creatief, uitblinken in analyseren en stellen gerichte vragen, houden ervan om te ‘leren leren’, intens ervaren van emoties, goed inlevingsvermogen, behoefte aan exclusieve relaties.
Hoogbegaafden scoren vaak hoog op een IQ-test, men gaat vaak uit van een IQ van 130 of hoger. Echter, ook mensen met een lager gemeten IQ kunnen toch hoogbegaafd zijn, omdat veel hoogbegaafden het moeilijk vinden onder (tijds)druk te presteren. Volgens de Canadese professor Francoys Gagné scoort iemand die hoogbegaafd is zeer hoog op tenminste een van de volgende gebieden: intellectueel, creatief, sociaal, perceptueel (ruimtelijk inzicht), musculair (je spieren) of motorisch (beweging, sport).
Motivatie en creativiteit spelen een belangrijke rol in het tot uiting komen van de hoogbegaafdheid; veel hoogbegaafden hebben last van faalangst of krijgen onvoldoende de kans om hun creativiteit te gebruiken.

Hooggevoelig en een verstandelijke beperking
Ik werk sinds enkele jaren in een instelling voor mensen die moeilijk lerend of verstandelijk beperkt zijn. Daarnaast is er meestal sprake van psychiatrische, verslavings- en gedragsproblemen. Ook binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg komt hooggevoeligheid (uiteraard) voor. In mijn praktijk kan ik vanuit deze ervaring individueel maatwerk bieden.

 

detail

 

Drukwerk